2011/01/14

මධුසමය

තම විවාහය සඳහා සූදානම්ව සිටි තරුණයෙක් තම හිතවත් දොස්තර කෙනෙක් හමුවී මෙසේ ඇසීය,
"දොස්තර මහත්තයෝ, මම කොහොමද දැනගන්නෙ බඳින එකී නොඉඳුල්ද කියලා??"

"හොඳයි, ඔහේට මේකට ඕනා කරන දේවල් 3ක් තියෙනවා... නිල් තීන්ත් බෝතලයක්්, රතු තීන්ත බෝතලයක් හා ශවලක්" දොස්තර පැවසීය.

‍ඒ‍‍ය අසා පුදුමයට පත්වූ තරුණයා මෙසේ ඇසිය,
"මොකක්??, මම මේවයින් මොනව කරන්න්ද??"

පිළිතුරු වශයෙන් දොස්තර මෙසේ පැවසීය,
"මධුසමයට කලින්, ඔහේගෙ ඇ* දෙකෙන් එකක් රතුවටත් අනික නිවලිනුත් පාටකරගන්න. ඕක දැක්කම ගෑනි මෙහෙම කිව්වොත්"

"මේක තමයි මම දැකපු වෙනස්ම ඇ* දෙක!!"

අනික් පැත්තට ශවල අරන් ඔළුවටම දෙන්න!!
!

No comments:

Post a Comment