2011/01/14

හිතුවේ ඔයා කියලා

සැමියා සිදුවී ඇති අලාභය දැක නහුතට යකා නැගලාය.
සැමියා- යකෝ, තොට ඌ දොර අරිනවා ඇහුනේ නැද්ද?
බිරිඳ-ඇහුනා මෙයා.මම හිතුවේ ඔයා වෙන්නැති කියලා.මම හරි නිදිමතේ හිටියේ
සැමියා-එතකොට ඌ අල්මාරිය අරින සද්දෙටවත් සැක හිතුනේ නැද්ද?
බිරිඳ- නෑ අනේ, මම හිතුවේ ඔයා කියලා
සැමියාට හොඳටම තදවී ඇත.යකෝ, මෙච්චර දෙයක් වෙලත් මේ ගෑනි බුදියගෙන ඉඳලානේ.නොදකින් විතරක්.ඌ මේකිගේ පස්ස පැත්තටත් කොරලා ගියාද දන්නේ නෑ
බිරිඳ- කෙරුවා අනේ.කරුවලේ මම හිතුවේ ඔයාම කියලා

No comments:

Post a Comment