2011/01/28

සොහොයුරියන් 4 දෙනෙක්

සොහොයුරියන් 4 දෙනෙක් තම පව් සමා කරගැනීමට තුමා හමුවීමට පල්ලියට ගියෝය.
1 වැනි සොහොයුරිය- මම මිනිහෙක් ගේ මීයෙක් දැක්කා
තුමා ඇයට පල්ලියේ පූජනීය වතුර තියෙන පොකුනට බැස ඇගේ ඇස් දෙක සෝදාගැනීමට නියම කලේය.ඇය පොකුනට බැස සිය දෙනෙත් සෝදා ගත්තාය.ඇගේ පව් සේදි ගියේය
2 වැනි සොහොයුරිය-මම මිනිහෙක්ගේ මීයා අත් දෙකෙන් ඇල්ලුවා.
ඇයට ඇගේ අත් දෙක පොකුනට බැස සෝදාගැනීමට නියම කලේය.ඇය සිය අත් පොකුනට බැස සෝදා ගත්තාය.ඇගේ පව් සේදි ගියේය
3 වැනි සොයුරිය- මම මිනිහෙක් එක්ක අස්වාභාවික(anal sex) ලෙස හැසිරුනා- ඇය පොකුනට බැස සිය පස්ස පැත්ත සෝදා ගත්තාය.ඇගේ පව් සේදි ගියේය
4 වැනි සොහොයුරිය මුකුත් නොකියා ආපසු යැමට සැරසුනි.ඇයව නැවත්වු තුමා ඇයි ඔයා පව් සමානොකර යන්නේ
4වැනි කන්‍යා සොයුරිය- තමුසෙට පිස්සුද, මට අර ගෑනි පුක හෝදපු පොකුනෙන්( වතුරෙන්) මගේ කට හෝදනවට වඩා අපායට යන එක හොඳයි හලෝ

No comments:

Post a Comment