2010/12/28

නිදහස් මිනිහෙක්

බිරිඳ පාන්දර 2ක අවදිවිය.සැමියා ඇඳේ නැත.ඇය වහාම පහල තට්‍ටුවට පැමිණියාය.සැමියා සාලයේ ඉකි ගසමින් හඬයි.
බිරිඳ?- මොකද ඔයා දුකෙන් අඬන්නේ
සැමියා-මතකද අපි දෙන්නා යාලුවෙලා ඉන්න කාලේ, ඔයාව මගේ අතින් බඩ(pregnant) වුනා
බිරිඳ- ඔව්,ඔව් ඒකට දුක් වෙන්න දෙයක්යෑ
සැමියා- මතකද ඔයාගේ තාත්තා මට තර්ජනය කරා ඔයාව කසාද බැන්දේ නැත්නම් මාව අවුරුදු 5ක් හිරේ යවනවා කියලා
බිරිඳ-ඔයා ඔය විකාර තාම හිතනවද
සැමියා-නෑ අනේ.මම හිරේ ගියා නම් හෙට උදේ නිදහස් මිනිහෙක්

No comments:

Post a Comment