2010/12/28

ඔසමා බින් ලඩන්

ඇමරිකානු හමුදාව ඔසමා බින් ලඩන් අත් අඩංගුවට ‍රැගෙන ඇමරිකාවට ‍රැගෙන යන ලදි.පසුව ඔවුන් විශාල ප්‍රශ්නයකට මුහුන දුනිමූව මැරුවොත් ඌ වීරයෙක් වෙනවා.මුස්ලිම් කොල්ලො ඌව ආදර්ශයට ගනීමූව හිරේ දැම්මොත් අල්කයිඩා අහිංසක ඇමරිකානුවන් ප්‍රාණ ඇපයට ගනී, මූව නිදහස් කරගන්න.පසුව මෙය විසදීමට සී.අයි.ඒ එක ඉදිරිපත් වුනි.බින් ලාඩන් වහාම කොස්මෙටික් රෝහලකට ගෙන ගොස් ශල්‍යකර්මයක් මගින් මුහුන , කට හඬ,පපුව සහ ලිංග ඉන්ද්‍රීයන් ගෑනියක් බවට හරවන ලදි.දක්ෂතම වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් මෙය කරපු නිසා දැන් කාටවත් මූව අඳුර ගන්න බෑ.නියම ගෑනියක් .හැකි ඉක්මනින් ඇෆ්ගනිස්ථානයට ගුවනින් ‍රැගෙන ගොස් තලෙයිබාන් පාලනය යටතේ ගැහනියක ලෙස ජීවත් වීමට මුදා හරින ලඳි

No comments:

Post a Comment