2010/12/02

ලැජ්ජා නැති වැඩේ

එක එඬේර ගොවියෙක් හිටියා.මිනිහා හැමදාම උදේට යනවා එලදෙනගෙන් කිරි දෝන්න.දවසක් මේ මිනිහා එලදෙනගෙන් කිරි දෝන්න ගියා.ටික වේලාවකින් මිනිහගේ ගෑනිත් ඔතනට ගියා .එතකොට ගෑනි දැක්කා මිනිහා උගේ සරම ගලවලා එලදනත් එක්ක සෙක්ස් කරනවා.
ගෑනීට හොඳටම තද වෙලා" මොකක්ද මිනිහෝ උඹ ඔය කරන ලැජ්ජා නැති වැඩේ.හිටපිය මම මුලු ගමටම කියනව උඹ ගෙදර ඉන්න එලදෙනට හු***වා කියලා"
එතකොට මේ මිනිහා කියාපී " උඹ ඕක කීවොත් මම ගමටම කියනවා උඹට වඩා මේ එලදෙනට හු** එක සැපයි කියලා"

No comments:

Post a Comment