2010/11/17

දෙන්නමද මාමේ?

ඇම්ඩන් ගියාලු මාමාගේ ගෙදර.මාමා ටිකක් අබ්බගාතයෙක්ලු. රෝද පු‍ටුවකලු යන්නේ.ඇම්ඩන් ගියාලු මාමව බලන්න. මමා ගෙදර මිඳුලේ ඉන්නවලු රෝද පු‍ටුවේ.
ඇම්ඩන් ඇහුවා මාමගෙන් " කෝ මාමේ නැන්දා"
මාමා කියනව "පුතා නැන්දා ටවුමට ගියා.ඒක නෙවෙයි මගේ කාමරේට හුනෝ දෙන්නක් රිංගලා, පුලුවන්නම් උඹ ගිහිල්ලා උන් දෙන්නව මරලා දාපන්. රෑට නින්දේ යන්නෙත් නෑ.එලිවනකම් චික් චික් ගානවා. කොහෙද අපේ කෙල්ලෝ දෙන්නා හූනන්ටත් බයයි නේ"
ඇම්ඩන් ගියාලු මාමගේ කාමරේට. මාමගේ දුවල දෙන්න මාමාගේ කාමරේලු.ඇම්ඩන් ලොකු බොරුවක් කීවා
ඇම්ඩන් ඒ දෙන්නට කියනවා "මාමා මට කීවා ඔය දෙන්නත් එක්ක සෙක්ස් කරන්න කියලා"
දුවලා දෙන්නා කියනවා " වෙන්න බෑ"
ඇම්ඩන් ආපහු කියනවා "පොඩ්ඩක් ඉන්න බොරුනම් " කියලා එලියේ ඉන්න මාමාගෙන් මහ හයියෙන් අහනවා " දෙන්නමද මාමේ?
මාමා හයියෙන් උත්තර දෙනවා " ඔව් බං දෙන්නටම දීපං"

No comments:

Post a Comment