2010/11/26

මට තාම ආදරේද?

පරණ පෙම්වතෙකුට සිය පැරණි පෙම්වතිය හමු වුනා.
පරණ පෙම්වතිය- ආ හලෝ , කොහොමද ඔයගේ අලුත් ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ්?
පෙම්වතා- හොඳයි.හැබයි අපි සෙක්ස් කරන කොට මම ඔයාගේ මූන මතක් කර ගන්නව
පරණ පෙම්වතිය- ඒ මොකෝ.මට තාම ආදරේද?
පෙම්වතා- ආදරෙයි නෙවෙයි හලෝ.නැත්නම් මට ඉකමනට බඩු යනවා

No comments:

Post a Comment