2010/11/08

කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දිවයිනට

නොවැ.07- ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග ක්‍රිකට් තරගාවලියකට සහභාගීවන බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද උදෑසන දිවයිනට පැමිණියේය.

1 comment: