2010/11/26

කෙටි දවස

එක කාන්තාවක් තනියම ජීවත් වෙන්නේ ගිරවෙක් එක්ක.දවසක් උදේම නැගිටලා ගිරවා වහල තියෙන රෙද්ද කූඩුවෙන අයින් කරලා, ගවුමක් ඇ‍ඟේ දාගෙන, ජනෙලේ ඇරලා , කේතලේ ලිපේ තිබ්බලු
එතකොටම ටැලිෆෝන් එක රිංග් වුනා.මිනිහෙක් එහා පැත්තෙන් කතා කරනවා " බබො මම දැන් ඔයාගේ ගෙදර එනවා. මට අද නම් හොඳටම කෙලින්"
මේ කාන්තාව කේතලේ ලිපෙන් අයින් කරලා, ජනෙලය ආපහු වහලා,ගවුම ගලවලා, ගිරවගේ කූඩුව අපහු රෙද්දෙන් වහලා ,ඇඳට ගියාලූ
ගිරවා කියනවා " අද හරිම කෙටි දවසක් වගේ"

No comments:

Post a Comment