2010/11/17

ගනිකාව

එක්තර ගොන් පොට් එකකට ගියාලු අත් සහ පා නැති මිනිහෙක්.ඔන්න මේ ගොන් පොට් එකේ දොරට තට්‍ටු කරන් සද්දේ ඇහිලා ගනිකාවක් ඇවිල්ලා දොර ඇරියලු.බලනකොට ඉන්නවලු මේ මිනිහා.මෙයාගේ අත් දෙකත් නෑ.කකුල් දෙකත් නෑ
ගනිකාව අහනවලු " තමුසේ මේකට ඇවිල්ලා මොනවා කරන්නද?
මේ අබ්බගාත මිනිහා අහනවලු " තමුසේ හිතන් ඉන්නේ මම මොකෙන් මෙහෙ දොරට තට්‍ටු කරා කියලද?" 

No comments:

Post a Comment