2010/11/15

බූකා කරපං

එක්තරා සුදු ජාතිකයන් 3 දෙනෙක් ඇමසන් වනයට ගියා ගවේෂනයකට.මුන් 3 දෙනා අහුවුනා ගෝත්‍රීක මිනිස්සු කන්ඩායමකට. තුන්දෙනාම මේ ගෝත්‍රීකයන්ගේ ගමට අරගෙන ගියා.
ගෝත්‍රීක නායකයා මුන් ලඟට ඇවිල්ලා හොඳට බැලුවා.ඊට පස්සේ එක සුදු ජාතිකයෙක් කැඳවලා ඇහුවා " මැරෙනවාද? එහෙම නැත්නම් බූකාද?
මිනිහා දන්නේ නෑ මොකක්ද බූකා කියන්නේ කියලා.මැරෙන්න බය නිසා මිනිහා කීවා "බූකා" කියලා.
ගෝත්‍රයේ ඉන්න ගෑනු ටික මිනිහා වටේ නටනවලු. පස්සේ සුද්දගේ කලිසම ගලවල පස්ස පැත්තට ලොකු පොල්ලක් ඇතුල් කරලා මුලු ගෝත්‍රීකයෝ ඔක්කොම මිනිහා වටේ නට නටා හිටියා.
ඊලඟට දෙවැනි සුද්දාත් අරගෙන මිනිහගෙනුත් ඇහුවා " මැරෙනවද? එහෙම නැත්නම් " බූකාද".
මිනිහත් බයේ "බූකා" කීවා.මේ සුද්දටත් කලිං සුද්දට වගේම පුකට පොල්ලක් ගහලා නැ‍ටුවා
අන්තිමට 3වැනි සුද්දත් එලියට අරන් ඇහුවා " මැරෙනවද? එහෙම නැත්නම් බූකාද?
මිනිහා හිතුවා මේ ලැජ්ජ නැති වැඩේ කරනවට වඩා මැරෙන එක හොඳයි කියලා. මිනිහා කීවා " මැරෙනවා" කියලා ගෝත්‍රීක නායකයාට
එතකොට ගෝත්‍රීක නායකයා අණ කරා ගෝත්‍රීකයන්ට" මූව මැරෙනකම් බූකා කරපං කියලා"

No comments:

Post a Comment