2010/11/26

රාත්‍රී සමාජ ශාලව

කෙල්ලො දෙන්නෙක් රාත්‍රී සමාජ ශාලවකට යනවලු විනෝද වෙන්න.එක කෙල්ලක් හරිම කොට සායක්ලු ඇඳන් ඉන්නෙ. මේ කෙල්ලගේ නම රෝසී.අනිත් කෙල්ල ටිකක් දිගට ඇඳන් ඉන්නවා.එයාගේ නම හංසී.හංසි දැක්කලු මේ රෝසී ජංගියකුත් ඇඳලා නෑ කියලා.ඉතින් හංසි අහනවලු රෝසි ගෙන්
හංසි- රෝසී, ඔයා හරිම කොට සායක් නේ ඇදන් ඉන්නෙ. ඔයා අනික යටට මුකුත්ම ඇඳලා නෑනේ.ඔයාට ලැජ්ජ නැද්ද මෙයා?
රෝසී- විකාර, මොකද මම යටට අඳින්නේ.මම සංගීත සංදර්ශන වලට යනකොට කනේ ඇබ ගහන් යන්නේ නෑ.තේරුනාද?

No comments:

Post a Comment