2010/11/11

හොඳ ගති

ගුරුතුමිය : ළමයි ඔයාලා දන්නවා අපි පොඩි කාලේ ඉඳලම හොඳ සිත් රිවිරිත් ඉගෙන ගැනීම වැදගත්. හොඳයි කියන්න බලන්න කෙනෙක් අපිට උදව්වක් කළාම පස්සෙ කාලෙක එයාට උපකාරයක් අවශ්‍ය වෙලාවක ඒක කරන එකට කියන වචනය මොකක්ද ? 
ළමයි : කළගුණ සැලකීම ටීචර් 
ගුරුතුමිය : බොහොම හොඳයි. . . බොහොම හොඳයි. . . එතකොට කව්රු හරි කෙනෙක් පාරේ ඉන්න හරකෙකුට හරි බූරුවෙකුට හරි ඒ වගේ සතෙකුට හිරිහැර කරද්දී එතැනට ගිහිල්ලා ඒ සතාව බේරගන්න එකට මොකක්ද කියන්නේ් ? 
ඇම්ඩන් : සහෝදර ප්‍රේමය ටීචර්

No comments:

Post a Comment